上一页

ⓘ 林鼠屬
林鼠屬
                                     

ⓘ 林鼠屬

林鼠屬 ( Neotoma ),哺乳綱、囓齒目、倉鼠科的一屬,而與林鼠屬(白喉林鼠)同科的動物尚有火山鼠屬(火山鼠)、穎鼠屬(穎鼠)、納氏林鼠屬(納氏林鼠)、泳鼠屬(泳鼠)等之數種哺乳動物。 林鼠 (pack rat)原產於北美洲與中美洲的大型鼠。體色呈現灰褐,腹部下側色蒼白。尾裸或具叢毛。隨意築巢,甚至會使用人造材料。又稱trade rat和wood rat。