上一页

ⓘ 馬島鼠屬
                                     

ⓘ 馬島鼠屬

馬島鼠屬 ( Nesomys ),哺乳綱、囓齒目、馬島鼠科的一屬,而與馬島鼠屬(馬島鼠)同科的動物尚有非洲沼鼠屬(葉沼鼠)、大足鼠屬(碩大足鼠)、馬島倉鼠屬(馬島倉鼠)等之數種哺乳動物。